Booking

How to book:
You can check availability and book an experience direct through the website.

Alternatively you can call us on 01248 601 444 between 9am and 6pm,
choose: 1 for Zip World Velocity, Bethesda
choose: 2 for Zip World Titan, Blaenau Ffestiniog,
Please note we charge a £1.50 booking fee over the phone.

PLEASE NOTE: If weather determines site closure on your day of booking we will try to notify you as soon as possible, please note on the day of your booking we may have to alter the weight restriction for safety reasons. You will not receive a refund, however you can re-schedule your booking to return at a time of your choosing as per our terms and conditions.Also note that you are coming to a mountainous environment and you must dress for the weather conditions.

Restictons: Velocity and Titan

Maximum permitted user weight: 120 kg
Minimum permitted user weight: 30 kg
Maximum permitted user height: 2 metres (6 feet 6”)
Minimum permitted user height: 120cm (4 feet)
Minimum age: Velocity 10 years old Titan 7 years old
Maximum age: None – Eldest rider to date – 94yrs old!

Prices for Zip World Velocity

Full experience: Inc. Little Zipper, quarry tour and Big Zipper

£60 per person
£220 for family ticket (2 Adult+2 Under 16)
£260 for family ticket (2 Adult+3 Under 16)
For groups of 16+ please contact us to discuss your requirements.

Prices for Zip World Titan

Full experience: All three zip lines

£50 per person
£180 group of four

Before booking please make sure you have read our Terms and Conditions. Once you have booked you need to make sure you read, sign and bring with you on the day our Acknowledgement of Risk form.

Agored drwy gydol y flwyddyn ac eithrio ar Ddydd Nadolig a’r Flwyddyn Newydd – yn ddibynnol ar y tywydd. Mae gwasanaeth archebu dros y ffon ar agor rhwng 9:30am tan 5.00pm, mae archebu ar-lein ar agor 24 awr y dydd.

DALIER SYLW: Os bydd tywydd anffafriol yn golygu bod y safle yn cael ei gau ar y diwrnod yr ydych wedi ei archebu, byddwn yn ceisio rhoi gwybod i chi cyn gynted ag y bo modd. Ni fyddwch yn cael ad-daliad, ond byddwch yn derbyn taleb agored i ddychwelyd ar amser o’ch dewis yn unol â’n telerau ac amodau. Nodwch hefyd eich bod yn dod i ardal fynyddig a bod rhaid ichi wisgo’n briodol o safbwynt y tywydd.

Cyfyngiadau

Taldra                Lleiaf 120cm (4 troedfedd)                                     Mwyaf 2m (6 troedfedd 6″)
Oedran            Lleiaf 7 (zipper bach) & 10 (zipper mawr)       Mwyaf Dim

Prisiau ar gyfer y Profiad Llawn

Yn cynnwys Zipper Bach, taith o gwmpas y chwarel a Zipper Mawr

£60 y person Archebwch Nawr
£220 am docyn teulu (2 Oedolyn+2 dan 16) Archebwch Nawr
£260 am docyn teulu (2 Oedolyn+3 dan 16) Archebwch Nawr
Ar gyfer grwpiau o 20+ Cysylltwch a ni i drafod eich anghenion.

Prisiau ar gyfer y Zipper Bach yn unig

£15 y person plis cysylltwch a ni

Prisiau ar gyfer y daith o amgylch y Chwarel yn unig

£10 y personArchebwch Nawr

Cyn archebu cofiwch sicrhau eich bod wedi darllen ein Telerau ac Amodau. Unwaith y byddwch wedi archebu, cofiwch ddarllen ac arwyddo ein Ffurflen Cydnabyddiaeth o Risg. Dyma Bolisi Swyddogol Web Ticket Manager Polisi Data WTM