Number1 Click Fraud Blocker

Zip World Gwesty Antur Adventure Hotel

The Zip World team is preparing a planning application to develop and run an 'Adventure Hotel' in Llanrwst.


GWESTY ANTUR ZIP WORLD

Mae tîm Zip World yn paratoi cais cynllunio i ddatblygu Gwesty Antur yn Llanrwst.

Ein gobaith yw datblygu gwesty cyfoes 75 ystafell ar dir ar Barc Tŷ Gwyn, gan ddod â buddsoddiad sylweddol a swyddi o ansawdd i'r dref.

Byddai Gwesty Antur Zip World yn lle delfrydol i bobl ddod i aros i fwynhau'r ardal ac ymweld â'r amrywiaeth o atyniadau sydd yma yng Ngogledd Cymru.

Diolch i bawb a roddodd adborth i ni yn ystod yr ymgynghoriad ar y cynlluniau, sydd bellach wedi dod i ben. Gobeithiwn gyflwyno ein cais cynllunio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dros y misoedd nesaf. 

Ewch i adran Newyddion y wefan hon a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau am brosiect Gwesty Antur Zip World yn y dyfodol. 

Mae holl ddogfennau'r cais cynllunio ar gael yma.


ZIP WORLD ADVENTURE HOTEL

The Zip World team is preparing a planning application to develop and run an Adventure Hotel in Llanrwst.

Our vision is to develop a cutting edge 75 bedroom hotel on land at Parc Tŷ Gwyn, involving significant investment and bringing valuable jobs to the town.

We believe that the Zip World Adventure Hotel would be an amazing base for people wanting to stay in North Wales to explore the area and visit the many local attractions that there are around us.

Thank you to everyone who submitted feedback during the pre-application consultation, which is now closed. We hope to submit our planning application to Conwy Borough County Council over the coming months.

Please check out the News section on our website and follow us on social media for future updates about the Zip World Adventure Hotel project.

The full planning statement and supporting documents are available here.


  Zip_World_Gwesty_Antur_Adventure_Hotel_Press_Release.pdf

  ZWAH_QA_Cym.pdf

  ZWAH_QA_Eng.pdf

  ZWAH_Feedback_Eng.pdf

  ZWAH_Feedback_Cym.pdfShare on social media

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google + Share on LinkedIn

SHARE YOUR ZIPWORLD EXPERIENCES