Zip World Gwesty Antur Adventure Hotel


The Zip World team is preparing a planning application to develop and run an 'Adventure Hotel' in Llanrwst.

ADVENTURE_HOTEL

GWESTY ANTUR ZIP WORLD

Mae tîm Zip World yn paratoi cais cynllunio i ddatblygu Gwesty Antur yn Llanrwst.

Byddai hwn yn westy cyfoes 75 ystafell ar dir ar Barc Tŷ Gwyn, gan ddod â buddsoddiad sylweddol a swyddi o ansawdd i'r dref.

Byddai Gwesty Antur Zip World yn lle delfrydol i bobl ddod i aros i fwynhau'r ardal ac ymweld â'r amrywiaeth o atyniadau sydd yma yng Ngogledd Cymru.

Rydan ni'n awyddus i glywed eich barn chi am ein cynlluniau ac fe fyddwn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus hyd y 10fed o Orffennaf. Byddem yn ddiolchgar iawn i chi am unrhyw sylwadau.

I ddysgu mwy, galwch heibio i'n gweld yng Ngwesty'r Eagles yn Llanrwst rhwng 11-2 ddydd Sadwrn 17eg o Fehefin. Neu, cliciwch ar y linciau isod am fwy o wybodaeth am y prosiect ac i lenwi ffurflen sylwadau.

Mae holl ddogfennau'r cais cynllunio ar gael yma.

ZIP WORLD ADVENTURE HOTEL

The Zip World team is preparing a planning application to develop and run an Adventure Hotel in Llanrwst.

The Zip World Adventure Hotel would be a cutting edge 75 bedroom hotel on land at Parc Tŷ Gwyn, involving significant investment and bringing valuable jobs to the town.

We believe that the Zip World Adventure Hotel would be an amazing base for people wanting to stay in North Wales to explore the area and visit the many local attractions that there are around us.

We want to know what you think about our proposals and will be consulting on our plans until the 10th of July. We would really value your feedback.

To find out more, drop in to see us at the Eagles Hotel in Llanrwst between 11-2 on Saturday the 17th of June. Or, click on the links below for more information about the project and to fill in a feedback form.

The full planning statement and supporting documents are available here.


Facebook Twitter Google LinkedIn