Fforest Coaster

Sengl
hyd at £25.00
Rhannu
hyd at £35.00
  • Pa mor bell? 365m i fyny a 710m i lawr
  • Pa mor gyflym? hyd at 25mya
  • Pa mor Serth? graddiant uchaf o 25%
  • Faint? 3 taith
  • Hyd tua 6 munud y daith

One ticket is equal to 3 rides on the Fforest Coaster, these rides are not transferable between different people. **Shared Sled - One person must be aged over 9 and taller than 1 meter, with the passenger being between the ages of 3-8.

Book a Ride
Klarna

Looking for Gift Vouchers?

Buy Voucher

Gwybodaeth: Fforest Coaster

About Fforest Coaster

Mae unig gwibiwr alpaidd y DU, y Fforest Coaster yn brofiad adrenalin diguro am 3 oed a throsodd, yn brolio troeon trwstan ac yn troi’n ddiflino wrth i chi gyflymu drwy’r coed i lawr un cilomedr o drac. Coaster rholer arddull toboggan ar gyrion Eryri, mae wedi'i leoli'n arbennig o agos at y ddaear fel eich bod chi'n cael ymdeimlad anhygoel o gyflymder, gan gyrraedd hyd at 25 mya. Fodd bynnag, nid dim ond antur i geiswyr gwefr, gallwch reoli'r breciau, gan olygu y gallwch fynd mor gyflym (neu mor araf) ag y meiddiwch! Mae tri tro yn cael eu cynnwys gyda phob tocyn, felly gallwch chi wir wthio'r cwrs i'w derfyn ar eich rhediad olaf! Pe bai'r gwaethaf yn digwydd gyda rhywfaint o dywydd gwlyb yng Nghymru yn ymweld, mae canopïau wedi'u gosod ar y slediau, gan eich cadw'n sych ym mhob cyflwr, gydag amgylchedd y goedwig hefyd yn gwneud y coaster yn gysgodol iawn o wynt. Os ydych chi'n ei ystyried fel diwrnod allan i blant, mae'n ddewis gwych gan fod plant rhwng 3 ac 8 yn gallu rhannu sled gydag oedolyn (neu blentyn hŷn), wrth barhau i deimlo rheolaeth a chymryd rhan. Mae camerâu ar fwrdd ar gael i'w llogi i ddal eich lluniau, gan ddefnyddio technoleg AI i olygu fideo unigryw y gellir ei rannu gyda ffrindiau a theulu yn dilyn eich antur. Gallwch hefyd ymweld â Fforest Caffi neu Fforest Coffi i gael brathiad blasus i'w fwyta, gyda digon o feinciau picnic neu le cudd i'w fwynhau. Mae Zip World Fforest dafliad carreg o Betws-y-Coed, a dim ond 25 munud o arfordir Gogledd Cymru, Conwy & Llandudno.

Need a Basecamp for the Night?

Are you looking to extend your experience into the night? Whether you're soaring through the skies or delving deep underground, ensure your journey is complete with a comfortable Basecamp for the evening. Explore our unique accommodations tailored to adventurers like you.

Book a Basecamp

Ar gyfer pwy?

Min 1m
Gyrrwr 9+ oed
O leiaf
150kg
Pwysau fesul sled
1:1
Mae angen gyrrwr 9+ oed gyda phlant 3-8 oed
1:5
Mae angen oedolyn i oruchwylio pobl ifanc 9-17 oed

Experience the UK’s Only Alpine Coaster: The Fforest Coaster

Experience an adrenaline-packed adventure right on the edge of the magnificent Snowdonia. Our Fforest Coaster is the UK’s only alpine coaster - boasting twists and turns aplenty. Soar through the trees down one kilometre of track with speeds reaching up to 25 mph.

This unbeatable forest roller coaster experience is ideal for anyone 3+. Since you’re in control of the brakes, you can go as fast (or as slow) as you dare. Each ticket includes three goes, so you can really push the course to its limit on your final toboggan run!

On-board viewpoint cameras are available for hire to capture your unique adventure. What better way to relive your mountain coaster experience and share it with friends and family!

A Thrilling Experience in a Woodland Setting

The Fforest Coaster is a toboggan in Wales, where excitement has no bounds! Nestled in the heart of a stunning Welsh forest, this thrilling ride is unlike anything you’ve ever experienced. What sets the Fforest Coaster apart is that it places riders close to the ground, intensifying the sensation of speed. So, if you’re a true adrenaline junkie, our forest roller coaster is sure to impress.

Not just for thrill-seekers, you can go at your own pace and take in the breathtaking beauty that surrounds you. As you hurtle through the North Wales forest, you'll witness awe-inspiring views that few have ever seen.

A Fforest Coaster Ride Offering Unique Perspectives

Hop on this alpine coaster during the day, at sunset in spring and summer, or under the starry night sky in autumn and winter. The most exciting part? You'll get to experience the Conwy Valley's breathtaking views from truly distinctive perspectives as you speed along a 1 km track.

Regardless of when you embark on this adventure, each ride guarantees a unique and unforgettable journey!

A Mountain Coaster Experience for Everyone 

We’ve designed the Fforest Coaster adventure for riders of all ages, from 3 and above. Safety is our top priority so young children aged 3-8 should share a sledge with a supervising adult or older child. Additionally, our well-maintained coaster features secure canopies on the sledges, ensuring you stay dry in all weather conditions. So, even when the unpredictable Welsh weather strikes, rest assured our forested environment is well sheltered from the wind.

Ultimately, our forest coaster in Snowdonia is a great activity for all, making everyone feel involved and in control!

Book Now For An Unforgettable Experience

Are you ready to embark on an adventure of a lifetime? Book now to reserve your spot on the Fforest Coaster. We’re open from 9am - 5pm seven days a week so you’re sure to find a time that suits you!

  1. Check Availability: Start by checking availability for our Fforest Coaster online. Choose the number of tickets you need for you and your fellow adventurers.
  2. Choose Your Perfect Moment: Select the date and time that suits you best.
  3. Swift Checkout: Proceed to checkout, and you're all set to take on the Fforest Coaster in Snowdonia!

Find us at Zip World Betws-y-Coed, A470, Betws-y-Coed LL24 0HX

Got any burning questions about our activities or visiting Zip World Fforest? Take a look at our frequently asked questions.

What is a Summit site?

Unlock your full potential at a Zip World Summit site; from the world’s fastest zip line, to the UK’s only underground bouncy playground, the ultimate experience awaits on our world-class Summit sites; the best-of-the-best when it comes to unique, extraordinary adventure activities, restaurants and facilities.

Step into a whole new world and soak up the stunning locations, some of which are based in world-heritage status areas, and enjoy the thrill of adventure in a breath-taking space you’ve never before experienced. Unlock your potential and push yourself to embark on a truly epic, memorable adventure that will leave you feeling accomplished. Enjoy everything the site has to offer, including exceptional food and beverage options, comfortable facilities, and WiFi.

Ble ydym ni?

Mae Zip World Betws-y-Coed yng nghalon Dyffryn Conwy, rhwng Llanrwst a Betws-y-Coed, ac mae’n lle delfrydol i ddod am lu o anturiaethau.

Envelope

Zip World Betws-y-Coed
Betws-y-Coed, LL24 0HX

Get Directions

Chwarae, bwyta, yfed

Zip World Fforest Caffi

Wedi'r holl antur, beth am ymlacio, cael tamaid i’w fwyta a gwylio’r hwyl o Fforest Caffi neu Fforest Coffi.

Cashless site (card payments only) Cashless site (card payments only)
Toiledau Toiledau
Mynediad i bobl anabl mewn rhai ardaloedd Mynediad i bobl anabl mewn rhai ardaloedd
WiFi i gwsmeriaid WiFi i gwsmeriaid
Caffi trwyddedig a siop goffi Caffi trwyddedig a siop goffi
Croeso i gŵn (ac eithrio digwyddiadau) Croeso i gŵn (ac eithrio digwyddiadau)
Parcio am ddim Parcio am ddim

Mae llawer mwy i’w wneud ar y safle yma

Gweld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

Treetop Nets (Betws-y-Coed)

Tree Hoppers

heb weld anturat eich dant?

ewch i weld ein hanturiaethau eraill