Tree Hoppers

o £20.00
  • Sawl gwifren? 12 gwifren, 22 rhwystr
  • Faint? 2 gwrs
  • Pa mor Uchel? 7m
  • Hyd hyd at 1 awr
Archebwch yr Antur hwn
Klarna


Looking for Gift Vouchers?

Buy Voucher

Gwybodaeth: Tree Hoppers

About Tree Hoppers

Ar gyfer pob anturiaethwr bach, mae cwrs ymosod Tree Hoppers Zip World yn gyflwyniad perffaith i gyrsiau rhaffau awyr agored ac antur coeden. Yn cynnwys 12 llinell sip, mae yna ddigonedd o wefr sy'n digwydd 7 metr uwchben y ddaear, yn ogystal â 22 o elfennau eraill fel pontydd rhaff, platfformau a thrawstiau cydbwysedd. Gallwch ddisgwyl i sesiwn ar Tree Hoppers gymryd tua awr, gyda dau gwrs ar gael yn dibynnu ar ba mor ddewr (neu fel arall!) y mae eich plentyn bach yn teimlo. Mae un yn galetach na'r llall, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer ystod o blant. Ar gyfer plant hŷn, mae gennym ni hefyd Zip Safari 2, sef brawd neu chwaer fawr yr antur hon, felly gallwch chi ddewis y gweithgaredd cywir ar gyfer eich teulu. Mae angen oedolyn ar blant dan 8 oed i’w helpu o amgylch y cwrs, ond mae’n llawer o hwyl cymryd rhan a’u sbarduno i oresgyn yr her. Yn cael ei gynnal o dan y coed, mae’n gwrs cysgodol y gellir ei fwynhau ym mhob tywydd, ond gwisgwch ar gyfer yr achlysur! Mae bwyd a diod poeth ac oer hefyd wrth law yng Nghaffi’r Fforest i ail-lenwi â thanwydd yn dilyn eich antur. Mae Tree Hoppers a Zip World Fforest yn ddewis gwych ar gyfer partïon pen-blwydd plant neu ddathliadau eraill, ac mae’n gweithio’n dda gyda Treetop Nets neu Fforest Coaster fel rhan o ddiwrnod allan anturus ac epig i’r teulu yng Ngogledd Cymru.

Need a Basecamp for the Night?

Are you looking to extend your experience into the night? Whether you're soaring through the skies or delving deep underground, ensure your journey is complete with a comfortable Basecamp for the evening. Explore our unique accommodations tailored to adventurers like you.

Book a Basecamp

Ar gyfer pwy?

1:2
Mae angen oedolyn
sy'n cymryd rhan ar 8 oed ac iau
1:5
9 oed+
angen oedolyn sy'n gwylio
Min 1m
Height

What is a Summit site?

Unlock your full potential at a Zip World Summit site; from the world’s fastest zip line, to the UK’s only underground bouncy playground, the ultimate experience awaits on our world-class Summit sites; the best-of-the-best when it comes to unique, extraordinary adventure activities, restaurants and facilities.

Step into a whole new world and soak up the stunning locations, some of which are based in world-heritage status areas, and enjoy the thrill of adventure in a breath-taking space you’ve never before experienced. Unlock your potential and push yourself to embark on a truly epic, memorable adventure that will leave you feeling accomplished. Enjoy everything the site has to offer, including exceptional food and beverage options, comfortable facilities, and WiFi.

Ble ydym ni?

Mae Zip World Betws-y-Coed yng nghalon Dyffryn Conwy, rhwng Llanrwst a Betws-y-Coed, ac mae’n lle delfrydol i ddod am lu o anturiaethau.

Envelope

Zip World Betws-y-Coed
Betws-y-Coed, LL24 0HX

Get Directions

Chwarae, bwyta, yfed

Zip World Fforest Caffi

Wedi'r holl antur, beth am ymlacio, cael tamaid i’w fwyta a gwylio’r hwyl o Fforest Caffi neu Fforest Coffi.

Cashless site (card payments only) Cashless site (card payments only)
Toiledau Toiledau
Mynediad i bobl anabl mewn rhai ardaloedd Mynediad i bobl anabl mewn rhai ardaloedd
WiFi i gwsmeriaid WiFi i gwsmeriaid
Caffi trwyddedig a siop goffi Caffi trwyddedig a siop goffi
Croeso i gŵn (ac eithrio digwyddiadau) Croeso i gŵn (ac eithrio digwyddiadau)
Parcio am ddim Parcio am ddim

Mae llawer mwy i’w wneud ar y safle yma

Gweld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

Fforest Coaster

Treetop Nets (Betws-y-Coed)

heb weld anturat eich dant?

ewch i weld ein hanturiaethau eraill