Velocity

o £92.00
  • Pa mor gyflym? gallwch fynd i fyny at 100mya+
  • Pa mor bell? 1555 metr
  • Faint o bobl? 4 o bobl ar unrhyw un amser**
  • Sawl gwifren? 2 - y wifren bach a mawr!
  • Hyd 2 awr

*Ar gyfer archebion ganol yr wythnos rhwng Hydref a mis Mawrth, dim ond 2 neu 3 gwifren fyddwn ni’n eu defnyddio fel arfer, er mwyn sicrhau’r profiad gorau i gwsmeriaid. Felly ni allwn warantu y byddwch yn gallu mynd i lawr y wifren fel grŵp o bedwar yn ystod y cyfnodau hyn.

Check Availability
Klarna

adventure

Looking for Gift Vouchers?

Buy Voucher

Gwybodaeth: Velocity

About Velocity

Paratowch ar gyfer profiad cwbl unigryw a chyffrous: y llinell sip gyflymaf yn y byd er 2013! Soar dros Chwarel Penrhyn, lle gallwch deithio ar gyflymder o hyd at a thros 100 mya wrth gymryd golygfeydd diguro o Eryri. Bydd Cyflymder 2 yn mynd â chi i chwyddo i lawr ein llinell sip 1.5 cilomedr, gan ddarparu hyd at 2 awr o antur anhygoel i chi. Gyda 4 llinell gyfochrog dros 2 linell sip ar wahân, mae Cyflymder 2 yn caniatáu ichi fwynhau'r profiad ochr yn ochr â'ch teulu a'ch ffrindiau. Yn goryrru dros lyn Chwarel Penrhyn, byddwch chi'n mwynhau golygfeydd hyfryd o Eryri heb golli allan ar y rhuthr adrenalin holl bwysig honno. Os ydych chi'n wyliwr - neu ddim ond eisiau ymlacio ar ôl eich antur - mae gennym ni fwyd a diod blasus ar gael yn ein Bwyty Blondin ar ffurf bistro. Mae'r bwyty'n mwynhau bron yr un golygfeydd syfrdanol o Eryri â'r llinell sip ac mae'n ffordd berffaith o gwblhau eich profiad! Tra'ch bod chi yma, beth am roi cynnig ar unig Quarry Karts y DU neu fynd ar daith o amgylch Chwarel Penrhyn a dysgu am hanes y wefan! Yn fwy na hynny, mae eich antur sydd wedi torri record yn agosach nag y byddech chi'n ei feddwl, dim ond 20 munud o Fangor gydag Ynys Môn y tu hwnt, a 35 munud o Llandudno.

Souvenir Video

Ni chaniateir i chi fynd â'ch camera eich hun ar yr antur hon.

Claim your spotlight, unlock your bragging rights!

Need a Basecamp for the Night?

Are you looking to extend your experience into the night? Whether you're soaring through the skies or delving deep underground, ensure your journey is complete with a comfortable Basecamp for the evening. Explore our unique accommodations tailored to adventurers like you.

Book a Basecamp

Ar gyfer pwy?

130kg
Pwysau
Min (1.2m)
Taldra
1:3
1 participating adult 18+ for every 3 people <18

Velocity: Experience the World’s Fastest Zipline

Velocity stands as the world’s fastest zip line, reaching speeds of up to 100mph+. Experience the thrill of a lifetime as you soar over Penrhyn Quarry, covering an exhilarating 1.5 kilometre stretch. Located in the most dramatic of settings, take in the picturesque views of Eryri (Snowdonia) as you enjoy this guided adventure.

This one-of-a-kind journey will test your limits, leaving you with incredible memories and an adrenaline rush like no other!

Why Choose Our Eryri (Snowdonia) Zip Line?

Are you an adrenaline junkie on the hunt for two hours of non-stop action? Velocity will surpass your wildest expectations! This zip line in North Wales is the world’s fastest zip line and the longest zip line in Europe. Not for the faint-hearted, Velocity’s 1.5 kilometre stretch guarantees unmatched speeds of up to 100mph+ to get your heart racing.  

What’s more, you can share this adrenaline rush experience with friends and family! Four parallel zip lines will have you racing each other through the sky, pushing your courage and bravery to new heights. 

Capture your thrilling journey with our camera add-on, ensuring a video memento to relive your Velocity achievement.

Take in the Spectacular Views of Eryri (Snowdonia)

Velocity doesn’t just offer adrenaline-pumping thrills; we provide you with an awe-inspiring natural backdrop like no other. As you zip along our world-famous parallel lines, enjoy panoramic views of the Instagram-worthy Eryri (Snowdonia) landscape. You’ll even come across serene lakes and towering mountains, so be sure to have your camera at the ready!

Explore the enchanting beauty of Eryri (Snowdonia) at various times of the day. With our daytime flights, you’ll appreciate the unbeatable landscapes in all their glory in natural lighting. For a unique perspective, consider our night flights with only the moonlight guiding the way. We even offer sunset flights during the spring and summer, where the sun paints the sky with warm colours for a truly romantic experience.

Velocity even provides an experience that spectators will cherish. Our Blondin Restaurant offers the perfect vantage point for your friends and family to sit back and watch. This bistro-style restaurant shares the same stunning views of Eryri (Snowdonia) as the zip line, providing the perfect way to wrap up your experience.

Take flight on Velocity and experience stunning views at Zip World Penrhyn Quarry.

Your Safety is Our Priority

At Zip World, we take every measure to ensure that your adventure is not only exhilarating but also absolutely secure. Our team isn’t just passionate about adventure, but also highly trained to ensure your safety every step of the way.

We invest in state-of-the-art equipment and follow rigorous safety protocols. By doing so, we guarantee your well-being throughout your Velocity journey. From helmets and harnesses to pulleys and trolleys, our equipment is of the highest quality and maintained to perfection.

Before you take flight, our professional guides will provide you with comprehensive safety briefings. Our briefings acquaint you with the equipment, the zip line, and the dos and don'ts of your adventure. Ultimately, we’ll ensure you’re well-informed so you can enjoy the thrill of Velocity and have peace of mind about your safety.

Got any burning questions before your adventure? Take a look at our frequently asked questions.

Book Our Zip Line in North Wales Today

 Ready to take the leap? Here's how!

  1. Check Availability: Start by checking Velocity's availability online. Select the number of tickets you need for you and your fellow adventurers.
  2. Choose Your Perfect Moment: Pick the date and time that suits you best. Whether you prefer a daytime adventure or the enchanting night flight, the choice is yours.
  3. Swift Checkout: It's as easy as one, two, three! Proceed to checkout, and you're all set to soar through the skies on the fastest zip line in the world!

Find us at Zip World Penrhyn Quarry, Bethesda, Bangor LL57 4YG.

What is a Summit site?

Unlock your full potential at a Zip World Summit site; from the world’s fastest zip line, to the UK’s only underground bouncy playground, the ultimate experience awaits on our world-class Summit sites; the best-of-the-best when it comes to unique, extraordinary adventure activities, restaurants and facilities.

Step into a whole new world and soak up the stunning locations, some of which are based in world-heritage status areas, and enjoy the thrill of adventure in a breath-taking space you’ve never before experienced. Unlock your potential and push yourself to embark on a truly epic, memorable adventure that will leave you feeling accomplished. Enjoy everything the site has to offer, including exceptional food and beverage options, comfortable facilities, and WiFi.

Ble ydym ni?

Chwarel Lechi'r Penrhyn, ger Bethesda yng Ngogledd Cymru, yw cartref Zip World Velocity – gwifren wib gyflymaf y byd, a'r hiraf yn Ewrop! Cewch wylio’r ‘gwibwyr’ yn hedfan heibio yn ein hardal gwylio, mynd ar daith o amgylch y chwarel ar un o'n tryciau coch enwog, neu fod yn ddewr a rhoi cynnig ar Zip World Velocity eich hun!

Envelope

Zip World Penrhyn Quarry
Bethesda, LL57 4YG

Get Directions

Chwarae, bwyta, yfed

Bwyty Blondin

Mae Bwyty Blondin yn Zip World, Chwarel y Penrhyn, Bethesda yn fwyty bistro, modern sydd â bwydlen o gynnyrch ffres, lleol.

Cashless site (card payments only) Cashless site (card payments only)
Parcio am ddim Parcio am ddim
Toiledau Toiledau
Bwyty, caffi a bar ar gael ym Mwyty Blondin Bwyty, caffi a bar ar gael ym Mwyty Blondin
Llwyfan gwylio yn yr Orsaf Antur Llwyfan gwylio yn yr Orsaf Antur
Ardal gwylio gyda meinciau picnic Ardal gwylio gyda meinciau picnic
Pecynnau fideo a llun ar gael (mae cost ychwanegol yn berthnasol) Pecynnau fideo a llun ar gael (mae cost ychwanegol yn berthnasol)
Lleoliad ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau Lleoliad ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau
Gofal anifeiliaid anwes (tymhorol) Gofal anifeiliaid anwes (tymhorol)
Siop Siop
Loceri ar gael - £ 1 Loceri ar gael - £ 1

Mae llawer mwy i’w wneud ar y safle yma

Gweld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

Aero Explorer

Quarry Karts

Quarry Flyer

Penrhyn Quarry Tour

heb weld anturat eich dant?

ewch i weld ein hanturiaethau eraill