Fforest Caffi

Mwynhewch Fforest Caffi Zip World, ar agor bob dydd!


Mae Fforest Caffi ar agor 7 diwrnod yr wythnos, felly beth am fynd yno i ymlacio a chael tamaid i'w fwyta.

Zip World Fforest Caffi

The Fforest Caffi is nestled in the heart of the Conwy Valley on the Zip World Betws-y-Coed site, surrounded by acres of glorious Welsh woodland. Whether it’s a quick bite to eat on your travels, or a re-fuel following your Zip World adventure, the Fforest Caffi caters to every need, with good coffee, an eclectically delicious locally-sourced menu, and both indoor and outdoor dining options. This dog-friendly caffi is the ultimate spot to relax, unwind, and enjoy some beautiful views of the Snowdonia mountain range, while the adventure unfolds around you.

CERDYN FFYDDLONDEB

Byddwch chi'n cael stamp bob tro y byddwch chi'n prynu bwyd neu ddiod yn y naill leoliad neu’r llall, ac ar eich seithfed ymweliad fe gewch chi ddiod boeth a chacen am ddim!

Os nad ydych chi wedi cael cerdyn ffyddlondeb eto, gallwch chi gael un y tro nesaf y byddwch chi’n ymweld ag un o’r lleoliadau.

Telerau ac Amodau

TELERAU AC AMODAU

 1. Rhaid cyflwyno’r cerdyn ffyddlondeb ar adeg prynu.
 2. Gallwch gasglu stampiau cerdyn ffyddlondeb pan fyddwch chi'n prynu bwyd a diod yn Fforest Caffi, Fforest Coffi a Bwyty Blondin.
 3. Ni ellir cyfnewid stampiau am arian parod neu unrhyw nwyddau eraill Zip World.
 4. Rydym yn cadw’r hawl i eithrio rhai nwyddau o'r cynllun cerdyn ffyddlondeb.
 5. Nid oes raid gwario isafswm.
 6. Rhoddir un stamp cerdyn ffyddlondeb ar adeg pob gwariant.
 7. Unwaith y bydd y person sydd â’r cerdyn ffyddlondeb wedi casglu 6 stamp unigol, bydd yn gallu cael diod boeth neu oer o’i ddewis, yn rhad ac am ddim.
 8. Mae’r cerdyn ffyddlondeb yn parhau’n eiddo i Zip World Ltd.
 9. Mae Zip World Ltd yn cadw’r hawl i ddiwygio neu dynnu'r cerdyn a’r cynllun yn ôl heb rybudd.
 10. Ni ellir dal Zip World Ltd yn gyfrifol am gardiau sy’n cael eu colli neu eu dwyn.
 11. I gael eich 20% o ddisgownt oddi ar fwydlenni'r Gaeaf yng Nghaffi Fforest neu fwyty Blondin, dangoswch eich cerdyn ffyddlondeb pan fyddwch chi'n archebu ac yn talu.
 12. Mae’r 20% o ddisgownt oddi ar fwydlen y gaeaf yn cynnwys bwyd a diod.
 13. Bydd yr 20% o ddisgownt oddi ar fwydlen y gaeaf yn dod i ben ar 31/3/19.
 14. Nid oes modd defnyddio'r 20% o ddisgownt gydag unrhyw gynnig neu ddisgownt arall.

  Lawrlwythwch Fforest Caffi Menu

Partïon Plant yn Fforest Caffi Zip World

Fforest Caffi yw’r lle perffaith i gynnal partïon plant, gyda llu o anturiaethau i'w diddanu drwy'r dydd. Ni chodir tâl am yr ystafell, a gallwn ddarparu ar gyfer rhwng 12 a 30 o blant.

Mwy o wybodaeth am Bartïon Plant


Facebook Twitter Google LinkedIn