{{currentAdventure.title}}
Pa Antur?
{{location.title}}
{{adventure.title}}
Pwy sy’n dod?
Pwy sy'n dod?
{{ticket.titlePrefix}} ({{ticket.price}})

Children under 3 years go free and do not require a ticket.
Maximum 2 children under 3 years per group.

Eisiau gwybod mwy?

Gweld {{currentAdventure.title}}


Conflicting Basket Times

There are already items in your basket that conflict with the selected time. The same individual will not be able to participate in both. This takes into account the check-in times, duration, and travel times between the locations.

{{restrictions.title}} Cyfyngiadau

Have you seen our restrictions? Check them out below before booking:
 • :
 • :

Add to your experience

Bundle options

Extra
{{bundle.blastWord}}

{{bundle.name}}

{{bundle.bundlepopdesc}}

{{bundle.wasPriceText}} {{bundle.priceText}} each
Web Exclusive Offer
Update & Checkout

Upgrade to the {{package.title}}

{{package.discountText}}
Your {{product.adventure.title}} adventure is at {{product.time}} and finishes at {{getEndTime()}}.

Select a {{adventure.title}} time session

{{time}}
{{time}}
{{time}}
{{ t.price | money }}

{{package.meta.diffSiteDisc}}

{{ currentDate.format('MMMM YYYY') }}: {{currentAdventure.title}}
{{day.day}}{{ day.day | daySup }} {{day.moment.format('MMMM')}} from - £{{day.price}}
{{day.meta.text}} 180 Steps
{{day.meta.text}}
-

Time Session

During busy periods, please expect to queue for around 45 minutes from your start time of your adventure.

Sorry, there are no time sessions available for this day.

{{t.time}}
{{t.time}}
{{t.time}}
{{ t.total | money }}
 
Titan

No available time slots?

Why not try Titan 2 instead.

Session overlaps with one in your basket
Loading...
Loading...
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
{{day.day}}{{ day.day | daySup }} {{day.moment.format('MMMM')}} from - £{{day.price}} Not Available
{{day.meta.text}} 180 Steps
{{day.meta.text}}
Loading...

Time Sessions

During busy periods, please expect to queue for around 45 minutes before your adventure.

Sorry, there are no time sessions available for this day.

{{t.time}}
{{t.time}}
{{t.time}}
{{ t.total | money }}
 
Loading...
Titan

No available time slots?

Why not try Titan 2 instead.


Fforest Caffi Zip World

Mwynhewch Fforest Caffi Zip World, ar agor bob dydd!


Mae Fforest Caffi ar agor 7 diwrnod yr wythnos, felly beth am fynd yno i ymlacio a chael tamaid i'w fwyta.

Zip World Fforest Caffi

Fforest Caffi is open on:

 • Monday
 • Tuesday
 • Friday
 • Saturday
 • Sunday

The Fforest Caffi is nestled in the heart of the Conwy Valley on the Zip World Fforest site, surrounded by acres of glorious Welsh woodland. Whether it’s a quick bite to eat on your travels, or a re-fuel following your Zip World adventure, the Fforest Caffi caters to every need, with good coffee, an eclectically delicious locally-sourced menu, and both indoor and outdoor dining options. This dog-friendly caffi is the ultimate spot to relax, unwind, and enjoy some beautiful views of the Snowdonia mountain range, while the adventure unfolds around you.

CERDYN FFYDDLONDEB

Rydym yn falch o gyflwyno cerdyn ffyddlondeb newydd ar gyfer bwyd a diod i'w ddefnyddio ym Mwyty Blondin yn Chwarel y Penrhyn, Bethesda, ac yn Fforest Caffi, Betws-y-coed.

Byddwch chi'n cael stamp bob tro y byddwch chi'n prynu bwyd neu ddiod yn y naill leoliad neu’r llall, ac ar eich seithfed ymweliad fe gewch chi ddiod boeth a chacen am ddim!

Os nad ydych chi wedi cael cerdyn ffyddlondeb eto, gallwch chi gael un y tro nesaf y byddwch chi’n ymweld ag un o’r lleoliadau.

Telerau ac Amodau

TELERAU AC AMODAU

 1. Rhaid cyflwyno’r cerdyn ffyddlondeb ar adeg prynu.
 2. Gallwch gasglu stampiau cerdyn ffyddlondeb pan fyddwch chi'n prynu bwyd a diod yn Fforest Caffi, Fforest Coffi a Bwyty Blondin.
 3. Ni ellir cyfnewid stampiau am arian parod neu unrhyw nwyddau eraill Zip World.
 4. Rydym yn cadw’r hawl i eithrio rhai nwyddau o'r cynllun cerdyn ffyddlondeb.
 5. Nid oes raid gwario isafswm.
 6. Rhoddir un stamp cerdyn ffyddlondeb ar adeg pob gwariant.
 7. Unwaith y bydd y person sydd â’r cerdyn ffyddlondeb wedi casglu 6 stamp unigol, bydd yn gallu cael diod boeth neu oer o’i ddewis, yn rhad ac am ddim.
 8. Mae’r cerdyn ffyddlondeb yn parhau’n eiddo i Zip World Ltd.
 9. Mae Zip World Ltd yn cadw’r hawl i ddiwygio neu dynnu'r cerdyn a’r cynllun yn ôl heb rybudd.
 10. Ni ellir dal Zip World Ltd yn gyfrifol am gardiau sy’n cael eu colli neu eu dwyn.
 11. I gael eich 20% o ddisgownt oddi ar fwydlenni'r Gaeaf yng Nghaffi Fforest neu fwyty Blondin, dangoswch eich cerdyn ffyddlondeb pan fyddwch chi'n archebu ac yn talu.
 12. Mae’r 20% o ddisgownt oddi ar fwydlen y gaeaf yn cynnwys bwyd a diod.
 13. Bydd yr 20% o ddisgownt oddi ar fwydlen y gaeaf yn dod i ben ar 31/3/19.
 14. Nid oes modd defnyddio'r 20% o ddisgownt gydag unrhyw gynnig neu ddisgownt arall.

  Lawrlwythwch Fforest-Caffi-Upper
  Lawrlwythwch Fforest-Caffi-Lower

Partïon Plant yn Fforest Caffi Zip World

Fforest Caffi yw’r lle perffaith i gynnal partïon plant, gyda llu o anturiaethau i'w diddanu drwy'r dydd. Ni chodir tâl am yr ystafell, a gallwn ddarparu ar gyfer rhwng 12 a 30 o blant.

Mwy o wybodaeth am Bartïon Plant


Facebook Twitter Google LinkedIn