{{currentAdventure.title}}
Pa Antur?
{{location.title}}
{{adventure.title}}
Pwy sy’n dod?
Pwy sy'n dod?
{{ticket.titlePrefix}} ({{ticket.price}})

Gwybodaeth

Pre-booking is highly recommended to avoid disappointment.

Mae gan rai o'n anturiaethau gyfyngiadau megis uchder, cyrhaeddiad a phwysau.

Pa bryd?

{{title}}

{{intro}}
 • :
 • :

Add to your experience

Bundle options

Extra
{{bundle.blastWord}}

{{bundle.name}}

{{bundle.bundlepopdesc}}

{{bundle.priceText}} each
Update & Checkout

Upgrade to the {{package.title}}

{{package.discountText}}
Your {{product.adventure.title}} adventure is at {{product.time}} and finishes at {{getEndTime()}}.

Select a {{adventure.title}} time session

{{time}}
{{time}}
{{time}}
{{ t.price | money }}
{{ currentDate.format('MMMM YYYY') }}: {{currentAdventure.title}}
{{day.day}}{{ day.day | daySup }} {{day.moment.format('MMMM')}} from - £{{day.price}} -

Time Session

If your preferred time session is fully booked, a limited number of walk-on sessions may be available on a first-come, first-served basis.
{{t.time}}
{{t.time}}
{{t.time}}
{{ t.total | money }}
 
Session overlaps with one in your basket
Loading...
Loading...
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
{{day.day}}{{ day.day | daySup }} from - £{{day.price}} -
Loading...

Time Sessions

If your preferred time session is fully booked, a limited number of walk-on sessions may be available on a first-come, first-served basis.
{{t.time}}
{{t.time}}
{{t.time}}
{{ t.total | money }}
 
Loading...

Zip World Fforest Caffi

Dewch i ymlacio a dadflino yn y Fforest Caffi


Open 7 days a week, there's never been a better time to relax and refuel in our Fforest Caffi.

Zip World Fforest Caffi

Now open 7 days a week, we're pleased to be able to welcome dog walkers, hikers, people just passing through, and all our usual visitors, from children enjoying a birthday party to locals catching a coffee.

For more information, have a read of our recent blog post, or check out our new Facebook page.

See our current menu below, with our winter version coming very soon!

Cerdyn Teyrngarwch

Rydym wrth ein bodd yn cyflwyno cerdyn teyrngarwch bwyd a diod newydd i'w ddefnyddio ym Mwyty Blondin Chwarel Penrhyn yn Bethesda a'r Forest Caffi ym Metws-y-Coed. Gyda phob ymweliad lle byddwch yn prynu bwyd neu ddiod o'r naill leoliad neu'r llall, byddwch yn derbyn stamp, ac ar eich seithfed ymweliad byddwn yn eich trin i ddiod poeth a chacen teisgarfa!

Os nad ydych eisoes wedi derbyn cerdyn teyrngarwch, gallwch ddewis un ar eich ymweliad nesaf i'r naill leoliad neu'r llall.
 

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau Cerdyn Teyrngarwch

 1. Rhaid cyflwyno'r cerdyn teyrngarwch ar adeg prynu
 2. Gellir casglu stampiau cardiau teyrngarwch ar fwyd a diod a brynir yn Fforest Caffi, Fforest Coffi a Bwyty Blondins.
 3. Ni ellir cyfnewid stampiau am arian parod nac unrhyw gynhyrchion Zip World eraill.
 4. Rydym yn cadw'r hawl i wahardd rhai llinellau cynnyrch o'r cynllun cerdyn teyrngarwch.
 5. Dim isafswm gwariant fesul trafodiad.
 6. Bydd un stamp cerdyn teyrngarwch yn cael ei wobrwyo ar bob trafodiad
 7. Unwaith y bydd deiliad y cerdyn teyrngarwch wedi rhyddhau 6 stamp unigol, bydd gan ddeiliad y cerdyn hawl i ddiod poeth neu oer am ddim o'u dewis.
 8. Mae'r cerdyn teyrngarwch yn dal i fod yn eiddo i Zip World Ltd.
 9. Mae Zip World Ltd yn cadw'r hawl i ddiwygio neu dynnu'r cerdyn a'r cynllun yn ôl heb unrhyw hysbysiad.
 10. Ni ellir dal Zip World ltd yn gyfrifol am gardiau coll neu wedi'u dwyn.
 11. I ad-dalu'ch gostyngiad o 20% ar fwydlenni Gaeaf yn y bwyty Fforest Caffi neu Blondins, dangoswch eich cerdyn teyrngarwch ar adeg archebu a thalu.
 12. Mae 20% o ostyngiad y fwydlen yn y gaeaf yn cynnwys bwyd a diod a brynir.
 13. Mae 20% o ostyngiad ar ddewislen y gaeaf yn dod i ben ar 31/3/19.
 14. Ni ellir gwahodd gostyngiad o 20% ar y cyd ag unrhyw gynigion neu ostyngiadau eraill.
 15.  

  Lawrlwythwch Fforest Caffi Main Menu - English

Facebook Twitter Google LinkedIn

Nid yw'r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg eto

Rydyn ni'n gweithio ar y dudalen hon. Nes bydd y dudalen Gymraeg yn barod, byddwch yn cael eich ailgyfeirio at y fersiwn Saesneg o’r dudalen hon er mwyn i chi gael yr wybodaeth y mae ei hangen arnoch.

Byddwch yn cael eich ailgyfeirio mewn... eiliad

Ni allaf aros