{{currentAdventure.title}}
Pa Antur?
{{location.title}}
{{adventure.title}}
Pwy sy’n dod?
Pwy sy'n dod?
{{ticket.titlePrefix}} ({{ticket.price}})

Children under 3 years go free and do not require a ticket.
Maximum 2 children under 3 years per group.

Eisiau gwybod mwy?

Gweld {{currentAdventure.title}}


Conflicting Basket Times

There are already items in your basket that conflict with the selected time. The same individual will not be able to participate in both. This takes into account the check-in times, duration, and travel times between the locations.

{{restrictions.title}} Cyfyngiadau

Have you seen our restrictions? Check them out below before booking:
  • :
  • :

Add to your experience

Bundle options

Extra
{{bundle.blastWord}}

{{bundle.name}}

{{bundle.bundlepopdesc}}

{{bundle.wasPriceText}} {{bundle.priceText}} each
Web Exclusive Offer
Update & Checkout

Upgrade to the {{package.title}}

{{package.discountText}}
Your {{product.adventure.title}} adventure is at {{product.time}} and finishes at {{getEndTime()}}.

Select a {{adventure.title}} time session

{{time}}
{{time}}
{{time}}
{{ t.price | money }}

{{package.meta.diffSiteDisc}}

{{ currentDate.format('MMMM YYYY') }}: {{currentAdventure.title}}
{{day.day}}{{ day.day | daySup }} {{day.moment.format('MMMM')}} from - £{{day.price}}
{{day.meta.text}} 180 Steps
{{day.meta.text}}
-

Time Session

During busy periods, please expect to queue for around 45 minutes from your start time of your adventure.

Sorry, there are no time sessions available for this day.

{{t.time}}
{{t.time}}
{{t.time}}
{{ t.total | money }}
 
Titan

No available time slots?

Why not try Titan 2 instead.

Session overlaps with one in your basket
Loading...
Loading...
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
{{day.day}}{{ day.day | daySup }} {{day.moment.format('MMMM')}} from - £{{day.price}} Not Available
{{day.meta.text}} 180 Steps
{{day.meta.text}}
Loading...

Time Sessions

During busy periods, please expect to queue for around 45 minutes before your adventure.

Sorry, there are no time sessions available for this day.

{{t.time}}
{{t.time}}
{{t.time}}
{{ t.total | money }}
 
Loading...
Titan

No available time slots?

Why not try Titan 2 instead.


Cwestiynau Cyffredin

Detholiad o gwestiynau a ofynnir yn aml


I osgoi cael eich siomi, rydyn ni’n argymell eich bod yn archebu eich antur ymlaen llaw, yn enwedig yn ystod y gwyliau.

Os byddai’n well gennych chi siarad ag aelod o’r tîm ac archebu dros y ffôn, ffoniwch 01248 601 444.

Sylwch ein bod yn codi ffi archebu o £4.50 os byddwch yn archebu dros y ffôn.  Mae'r ffi yn cael ei chodi am yr archeb gyfan, nid fesul tocyn.

Rydyn ni’n croesawu pawb i’n holl safleoedd; fodd bynnag, er bod ein gweithgareddau wedi’u dylunio i fod yn hygyrch i’r rhan fwyaf o bobl, mae elfen o her gorfforol a meddyliol yn gysylltiedig â nhw.

Gallai hyn olygu bod angen offer a/neu staff ychwanegol ar bobl sydd ag anghenion ychwanegol er mwyn gallu cymryd rhan yn ddiogel, ond ni ellir gwarantu mesurau ychwanegol.  Dim ond Velocity yn Zip World Penrhyn, Bethesda sy’n addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, ac mae’n rhaid trefnu ymlaen llaw.

Ewch i’n tudalen Cyfyngiadau Meddygol neu anfonwch e-bost at accessibility@zipworld.co.uk ac fe wnawn ein gorau i’ch helpu chi.

Rydyn ni’n gofyn i bob cwsmer sydd wedi archebu ymlaen llaw ddod â chopi o’r e-bost cadarnhau. Caiff hwn ei anfon atoch chi ar ôl i chi archebu. Fel arall, gallwch ddangos yr e-bost ar ddyfais (h.y. ffôn, tabled). Os na fyddwch chi’n cael yr e-bost yma, ffoniwch Zip World ar 01248 601 444.

Mae’n rhaid i gwsmeriaid gyrraedd o leiaf 30 munud cyn amser y gweithgaredd.

Ni fydd cwsmeriaid yn cael ad-daliad os byddant yn cyrraedd ar ôl amser dechrau’r gweithgaredd. Ni fydd iawndal na chostau eraill tebyg yn cael eu talu am golledion canlyniadol.

Mae gan Zip World hawl i wneud newidiadau gweithredol angenrheidiol ar unrhyw adeg am resymau diogelwch neu weithdrefnol. Gallwn newid cyfyngiadau pwysau neu hyd yn oed gau'r safle am resymau diogelwch.

Mae'r holl wybodaeth am ein polisi gohirio i’w gweld yn y Telerau ac Amodau. (1. Gohirio neu addasu archebion yn Zip World).

Cadwch lygad ar statws yr antur er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw statws eich antur. Os yw’n angenrheidiol ein bod ni’n newid eich archeb oherwydd y tywydd, byddwn yn ceisio cysylltu â chi cyn gynted â phosib drwy ffonio neu anfon neges destun.

Mae gwahanol gyfyngiadau oedran ar gyfer pob antur – ewch i’n tudalen cyfyngiadau i gael rhagor o wybodaeth.

Gallwch ddefnyddio eich taleb ar-lein drwy ein tudalen archebu. Gallwch hefyd ffonio ein Canolfan Archebu Antur ar 01248 601 444.

Does dim un cyfnod o'r flwyddyn yn well na’r llall i gymryd rhan. Edrychwch ar statws yr antur cyn dod yma.

Dyma amcan o’r pellteroedd a'r amseroedd rhwng ein safleoedd. Sylwch nad yw’r rhain yn ystyried traffig, tywydd na chau ffyrdd. Os ydych chi’n bwriadu cymryd rhan mewn sawl antur mewn mwy nag un o’n safleoedd ni, siaradwch ag un o’n Cynghorwyr Antur drwy ffonio 01248 601 444 neu anfon e-bost at info@zipworld.co.uk i gael cyngor pellach.

O Zip World Chwarel y Penrhyn, Bethesda
I Zip World Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog - tua 26milltir 45mun
I Zip World Fforest, Betws-y-coed - tua 17milltir 30mun

O Zip World Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog
I Zip World Chwarel y Penrhyn, Bethesda - tua 26milltir 45mun
I Zip World Fforest, Betws-y-coed - tua 12milltir 20mun

O Zip World Fforest, Betws-y-coed
I Zip World Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog - tua 12milltir 20mun
I Zip World Chwarel y Penrhyn, Bethesda - tua 17milltir 30mun

Ewch i’n tudalen Cyfyngiadau Meddygol i weld rhestr gynhwysfawr.

Please use our 'help' widget in the bottom corner of our website and provide the following information - Name, Adventure, Date you attended, a description of what you look like and what you wore on the day of your adventure.

Yes, all our sites are dog friendly, however they must remain on a lead, not be left un-accompanied at any time and can not participate on any adventures or go underground.

No, only our Llechwedd and Penrhyn Quarry sites have this facility, please contact Assured pet care on 07498 023993 or email assuredpetcare@gmail.com

You can only reschedule your booking if you're due to participate in your adventure more than 7 days in the future. Please contct via our 'help' widget at the bottom corner of this page with your booking reference number and the new date and time that you would like to reschedule to.

Each adventure is different, please take a look at the relevant adventure page to find out.

Each adventure has a different set of restrictions, please refer to the relevant adventure page to find out more.

Leave at least 30 minutes in between booking your next adventure.

Virgin Experience vouchers must be booked over the phone, please call 01248 601 444

Buy a Gift vouchers can be redeemed here, if you have any issues please call us on 01248 601 444.

You should receive a confirmation email when you've successfully placed a booking with us. Please check your junk or spam folder if it isn't in your main inbox. You don't need to print the confirmation email, we will take your name during check in and bring up your booking detail.

No, we don't offer student discount.

We offer 15% discount for Blue Light Card holders, please use the code BLCESD15 at checkout.

This code will only work on adventure bookings (not vouchers) and won't apply to group or family tickets as these are already discounted.

You will be required to show your Blue Light Card on check-in, failure to provide this will result in you not being able to participate on the day.

No, we do not sell cash vouchers.

All of our vouchers are adventure specific, so please choose the adventure that you want to gift and purchase the voucher for that adventure - https://www.zipworld.co.uk/vouchers/buy

Our Shared sledge ticket for the Fforest and Tower coaster are for under 9-year-olds who must share to take part. If you want to share and your combined weight is under 150kg then you can, but you will need to buy a single sledge ticket each.

We operate an inbound only contact centre, so unfortunately you cannot request a call back. Please call us on 01248 601 444.

You can add someone to your booking by calling 01248 601 444, alternatively you can create a new booking if there is availability for the same date and time via our online booking system.


Facebook Twitter Google LinkedIn